prosto o kolorach

Polecane pozycje literatury

Polecane pozycje literatury

Książki dotyczące umaszczenia koni na polskim rynku są rzadkością. W naszym języku jest tylko jedna:

– Stachurska A.: Identyfikacja Koni
reszta jest anglojęzyczna:
– Bowling A. T.: Horse Genetic (1ed, 2ed)
– Bowling A. T., Ruvinsky A.: The Genetics of the Horse
– Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster: Equine Coat Color Genetics
– Gower J.: Horse Color Explained: A Breeder’s Perspectiv
– Sponenberg D.P.: Equine Color Genetics (1ed, 2ed i 3ed)
– Sponenberg D.P., Beaver B.V.: Horse Color
– Thiruvenkadan A. K.: Genetics of coat colour in horses
lub niemieckojęzyczna:
– Arriens H.: Farben und Farbvererbung beim Pferd
– Butler-Wemken I.: Faszination Pferdefarben
– Reissmann M.: Die Farben der Pferde