Umaszczenie dereszowate

Umaszczenie dereszowate

Dereszowata…rzadka maść

Maść dereszowata licznie występuje wśród koni zimnokrwistych i kuców, a w mniejszym stopniu lub wcale u koni ras szlachetnych. Na przykład 25% koni belgijskich hodowanych w U.S.A.jest dereszowata, zaś tylko 2% populacji koni ras szlachetnych. Warunkowane jest genem dominującym Rn. Jego działanie ujawnia się w formie wymieszania koloru bazowego z białymi włosami w obrębie tułowia, szyi oraz części kończyn. Natomiast dolne części kończyn, głowa, grzywa i ogon pozostają maści podstawowej. Wraz ze zmianami pór roku nasilenie białych włosów jest różny, w zimie i jesieni ciemniejsze, a wiosną oraz latem jaśniejsze (Stachurska, 2002).

                                          roan1 roan2

Charakterystyczna cecha dereszowatości odwrócone V „granica” dla białych włosów. (wikipedia.org/ grullablue.com)

W zależności od maści, której towarzyszy dereszowatość, wyróżniamy konie kasztanowato-dereszowate, gniado-dereszowate, karo-dereszowate. Ale także spotyka się konie dereszowate, u których maścią podstawową jest któraś z maści rozjaśnionych, np. konie myszato-dereszowate, bułano-dereszowate i czerwonobułano-dereszowate, czy izabelowato-dereszowate albo jelenio-dereszowate, lub też perłowo-dereszowate (Stachurska, 2002).

red roanblack roan

bay roan bay roan corn

Różne połączenia maści dereszowatej. Od góry: kasztanowatodereszowaty, karodereszowaty, gniadodereszowaty, gniadodereszowaty z ziarnem kukurydzy (ciemniejsze plamki kolonu bazowego na kłodzie), które powstaje w wyniku najdrobniejszych skaleczeń przez odrastanie kolorowego włosa (lindyburch.comaqpa.compinterest.comvkrum.zenfolio.com)

Dereszowatość jest bardzo popularnym umaszczeniem koni w Stanach Zjednoczonych, szczególnie tych użytkowanych w dyscyplinach cuting i rening. Istnieje powszechne przekonanie, że homozygota dereszowata jest letalna. Natomiast z badań nad rodowodami przeprowadzonych przez Bowling wynikało, że homozygoty dominujące Rn Rn istnieją jako żywe i witalne. Dowodem na to są konie dereszowate hodowane przez państwa Brookings’ów z Texasu, którzy z kojarzenia dwóch dereszy otrzymują wyłącznie źrebięta dereszowate. Jedynym spostrzeżeniem w odniesieniu do tej hodowli był nieznaczny spadek liczby zaźrebień poniżej dopuszczonej normy (Overton, 2004).