Umaszczenie plamiste białe

Umaszczenie plamiste białe

Plamek nigdy dość!

Ostatnim z rodzajów srokatości overo jest umaszczenie białe plamiste. Konie w ten sposób umaszczone charakteryzuje występowanie różnej wielkości białych plam, które „rozprzestrzeniają się” jakby od kończyn w górę oraz zajmują głowę.

Splashed-White

Przykłady ekspresji wzoru plamistego białego: a, b, c- minimalny; d- umiarkowany; e, f- średni; g, h, i, j- maksymalny.(australianwesternhorseshowcase.com.au)

Zdarzają się białe plamy na spodzie brzucha (b, c). Granice takich plam są zazwyczaj gładkie. Przeważnie wszystkie kończyny oraz głowa konia są białe, a oczy niebieskie lub występuje heterochromia. Niektóre konie plamiste białe mogą tez być głuche (Thiruvenkadan i in., 2008).

                                        oko oko2

Heterochromią nazywa się dwubarwność tęczówki lub dwoje oczu w innych kolorach. (bridlepatch.worldpress.com/atreefalling.blogspot.com)

Ochlapany białym

Nazwa biały plamisty w angielskim odpowiedniku brzmi „splashed white”, co w wolnym tłumaczeniu można określić jako ochlapanym białym. Konie te dosłownie wyglądają jakby przebiegły przez kałużę białej farby. Wzór ten może być mylony na przykład z sabino, ale nie posiada on dereszowatego akcentu i ma gładkie granice plam. Na podstawie obserwacji wyników kojarzeń koni białych plamistych z jednolitymi wywnioskowano po umaszczeniu urodzonego potomstwa, że jest to geny dominujące. (www.apha.com).

Biały plamisty jest ogólnie rzadko spotykanym wzorem, ale najczęściej można go spotkać wśród koni rasy Paint Horse (APH) w Ameryce Północnej, kuców islandzkich oraz walijskich (Stachurska, 2002).

eng EngillVidey2004

Plamiste białe kuce irlandzkie. Wykazują ekspresję wzoru, która w pierwszej kolejności kojarzy się z tymi genami oraz kuc o wzorze plamisty biały z zachodząca daleko na głowę plamą. (toltallyice.com/vikinghorse.freeserve.co.uk)

Trochę badań

Przełomem okazał się rok 2012 w którym to odnaleziono dwie mutacje w locus MITF i jedną w PAX3 powodujące wzór plamisty biały. Przebadano konie z pewnych rodzin AQH i innych ras posiadające cechy  wskazujące na posiadanie tego wzoru. Jedną mutacje genu MITF (prom1 o oznaczeniu SW1)  i PAX3 (C70Y o oznaczeniu SW2) odnaleziono u QH i innych ras.

plamistyFenotypy koni z rodziny Quarter Horse:

Dobrze widoczna ekspresja wzoru plamistego białego. (A) Gniado-plamisty biały. Białe obszary są małe, ale koń posiada niebieskie oczy. (B) Typowa ekspresja plamistego białego na kasztanowatym koniu z niebieskimi oczami. (C) Kasztanowato-plamisty biały z normalnymi oczami oraz łysiną. (D) Kasztanowato-plamisty biały z normalnym kolorem oczu. (E, F) Dwa konie posiadają mutację PAX3C70Y i MITFprom1  z typowymi dla wzoru białymi znaczeniami. Konie posiadające jeden allel PAX3C70Y i/lub MITFprom1 wykazują nakłanianie się efektu działania mutacji. Żaden z koni nie jest nosicielem genu overo.

Niby odmiany, ale nie do końca

Analizowano działanie jednej kopi allelu MITF prom1 oraz PAX3 C70Y , allele te dają podobny efekt w braku pigmentu na głowie zwierząt. Posiadanie obu alleli MITF prom1 i PAX3 C70Y prowadzi do nieco zwiększonego obszaru depigmentacji na głowie tych koni w porównaniu z osobnikami posiadającymi tylko jeden allel. Badania wykazały również, że ten sam genotyp powoduje większą depigmentacje u koni kasztanowatych niż gniadych.

Odnaleziono 58 koni Quarter Horse i American Paint Horse z białymi znaczeniami oraz 5 koni trakeńskich również z białymi plamami. Analizując szczegółowo ich pochodzenie zauważono, że wszystkie te przypadki są potomkami ogiera pełnej krwi angielskiej Blair Athol urodzonego w 1861. Ogier ten posiadał dużą odmianę na głowie.

Blair Athol, painting by Harry Hall. Blair Athol was a famous Thoroughbred stallion born in 1861. We analyzed modern Trakehner and Quarter Horses with the MITFprom1 mutation who share this stallion as a common ancestor. The extremely large blaze of Blair Athol suggests that this horse also carried the MITFprom1 allele. (Image courtesy of Rehs Galleries, Inc., NYC, www.rehs.com)(JPG)
Kasztanowaty ogier Blair Athol. Nosiciel mutacji MITFprom1. (plosgenetics.org)

Więcej białego

Mutacja MITFprom1 spotykana jest też u koni miniaturowych, kuców szetlandzkich oraz koni islandzkich.  Natomiast drugą mutacją jest MITF C280Sfs*20 (o oznaczeniu SW3) powodująca zwiększony zakres wzoru niż MITF prom1 . Jak wyglądają kombinacje tych alleli? Zidentyfikowano łącznie 24 koni z 5 ras, które były homozygotyczne MITFprom1/prom1. Wszystkie ukazały bardzo wyraźny, ale wciąż zmienny fenotypy odbarwienia. Miały przynajmniej biały brzuch oprócz białych nóg i białej głowy. Jeden z tych koni miał tylko mały pigmentowany obszar wzdłuż grzbietowej (A). Inny był homozygotyczny dla MITFprom1 oraz heterozygotycznych dla PAX3C70Y . Był całkowicie biały, ale także głuchy (D). (Regula Hauswirth i in., 2012)

journal.pgen.1002653.g005Fenotypy koni o różnej kombinacji alleli: (A ) APH z bardzo wyraźnym odbarwieniem. Oprócz tego, że jest homozygotą dla allelu MITF prom1 , również posiada allel genu KIT, który może zwiększyć odbarwienie. (B) Koń AQH jest homozygotą dla MITF prom1 , ale ma znacznie mniej białego obszaru niż koń ze zdjęcia A. (C) Koń trakeński homozygotyczny dla allelu MITF prom1 . (D) Osobnik całkowicie biały i głuchy, będący homozygotą dla MITF prom1 oraz heterozygotą dla PAX3 C70Y . (E) Quarter Horse z rzadką mutacją MITF C280Sfs*20 . Ten koń posiada bardzo wyraźny fenotyp z niebieskimi oczami i depigmentacją głowy i brzucha. (F) Połączenie heterozygot dla dwóch różnych alleli MITF warunkuje całkowicie białe umaszczenie. Żaden z tych koni nie posiada genu overo.