dominant red

(A) Dominujący czerwony, krowa SURINAM SHEIK ROSABEL-RED (HOCANF3541221), (B) Dominująca czarna maść (C) Recesywna czerwona maść, (D) Dominująca czerwona krowa. Reprinted under a CC BY license, with permission from (A) Canadian Livestock Photography Inc., original copyright 1985 and (B, C and D) Cybil Fisher Photography, original copyright 2014. 10.1371 / journal.pone.0128969


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *